Knurów: Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych Treningu Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich.

0
365

Knurów:

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych Treningu Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich.

GDZIE? zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Wsparcia
Inicjatyw Społecznych, Knurów, ul. Dworcowa 33
KIEDY? środy 16.00- 17.30

DLA KOGO? wszyscy zainteresowani tematyką wychowania, problemów rodzinnych
ZAPISY? osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z Punktem Interwencji Kryzysowej tel. (32) 33-55-011

Info: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych