Knurów: Plan na powstanie Parku – już jest?

0
860
Knurów:
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta padły obietnice zagospodarowania terenu przy Tężni solankowej i docelowo budowę parku.
 
Wstępny projekt wizualizacji autorstwa Pawła Szotowicza, zaprezentował Prezydent Adam Rams i opowiedział o dwuetapowym planie wykonania tego pomysłu.
Na pierwszy etap przewidziano wstępnie wykonanie:
pergoli zacieniających, budowę altan, nasadzenia krzewów i traw, montaż ławek z dwustronnym oparciami, oświetlenie drzew i budowę sceny
Etap ten wstępnie ma kosztować ok. 2 mln złotych
Kolejny II etap przewiduje nasadzenia drzew które docelowo mają stworzyć w tym miejscu charakter parkowy, z cieniem i odpowiednim klimatem…
 
 
 
 

Plan na nowy park w mieście

Powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy tężni solankowej, gdzie planowana jest budowa parku z pasażem zieleni miejskiej.

Celem podjętej inicjatywy jest opracowanie koncepcji parku miejskiego wraz z pasażem zieleni miejskiej, uwzględniającego podniesienie estetyki miejsca, funkcjonalności, atrakcyjności przestrzeni publicznej, a także stworzenie wizualnej zachęty do spędzania w rejonie tężni solankowej wolnego czasu oraz zwiększenie integracji lokalnej społeczności.

Wspomniany projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni poprzez modernizację doposażenie i wymianę elementów małej architektury na terenach przyległych do tężni oraz nowe nasadzenia.

W tym celu zaprojektowano m.in.: pergole zacieniające, różnego rodzaju ławki, altany, miejsce na food truck, scena plenerowa przy tężni, miejsce na kino plenerowe, estetyczne murki w okolicy placu zabaw oraz MSP 7, oświetlenie zarówno ciągów pieszych jak i wybranych drzew, a także nowe nasadzenia w tym kilkadziesiąt drzew oraz krzewów ozdobnych.

Zakres prac został podzielony na dwa etapy, z czego pierwszy koncentruje się na obszarze w pobliżu tężni, natomiast drugi obejmuje pozostały teren inwestycji.

O realizacji planu zagospodarowania tej części miasta Urząd Miasta Knurów będzie informować w późniejszym czasie.