InformacjeKnurów

Knurów: „Paderek” realizuje nowy projekt FERS

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie realizuje projekt: „Nowoczesna szkoła, czyli jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Do projektu zakwalifikowało się 20 nauczycieli naszej szkoły, którzy uzyskają możliwość odświeżenia, ulepszenia i zwiększenia asortymentu cyfrowych narzędzi wykorzystywanych na co dzień we własnym warsztacie pracy pedagogicznej przez zastosowanie poznanych aplikacji cyfrowych oraz metod motywowania uczniów.

Działania:
Uczestnicy projektu będą podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w zagranicznych kursach lub szkoleniach, które będą realizowane w pięciu europejskich państwach(Austria, Grecja, Hiszpania, Malta i Włochy).

Czas trwania projektu: 31.12.2023r. – 30.12.2024r.

Cele projektu:
1. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów oraz jakości pracy szkoły dzięki rozwinięciu kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej.
2. Wzrost motywacji uczniów do nauki i wzrost pewności siebie.
3. Wdrożenie nowych rozwiązań edukacyjnych i innowacyjnych metod pracy zdobytych
w ramach projektu.

Rezultaty projektu:

Ukończone formy szkolenia pozwolą nauczycielom wzbogacić warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo, poszerzyć horyzonty, a przede wszystkim – modyfikować i podnosić jakość swojej codziennej pracy z uczniem m.in. dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w edukacji.

Rozwój kadry pedagogicznej – przekłada się na pracę i działania na rzecz szkoły, a tym samym na jakość pracy placówki. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach zwiększy motywację do pracy na lekcjach, które staną się dla ucznia bardziej przejrzyste, czytelne, a warsztat pracy nauczyciela bardziej uporządkowany.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 184 296,86 PLN (w tym 82,52% ze środków europejskich).

Info: Paderek (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie)