Knurów: Ogłoszone zostały terminy Zebrań Walnych Członków LWSM w Knurowie.

0
239
Knurów:
Ogłoszone zostały terminy Zebrań Walnych Członków LWSM w Knurowie.
 
Tegoroczne zebrania odbędą sie w terminach od 5-9 września. / w pięciu częściach dla wybranych osiedli/
Zebrania będą połączone z wyborami do Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencje 2022-2025.