Knurów: NOWY KOMENDANT KOMISARIATU W KNUROWIE

0
3292

Od dzisiaj obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Knurowie pełni nadkom. Adam Szczepanowski, wcześniej szef komisariatu IV w Łabędach. Mł. insp. Janusz Słowiński, dotychczasowy przełożony knurowskich policjantów, dodajmy – bardzo doświadczony, lubiany i szanowany przez kolegów oraz podwładnych, przeszedł na emeryturę.

Odchodzący na emeryturę mł. insp. Janusz Słowiński z mundurem związany był ponad 40 lat, do policji wstąpił w 1990 r., wcześniej służył jako oficer w Wojsku Polskim. Obejmujący obowiązki szefa knurowskiej policji nadkomisarz ma 47 lat, do służby wstąpił w 1992 roku. Zaczynał jako szeregowy policjant patrolujący ulice, ciągle się kształcił, a co za tym idzie – piął w kolejnych szczeblach kariery. Przez większość służby związany z pionem zwalczającym przestępczość gospodarczą.

Wczoraj, 6 lutego, podczas odprawy służbowej w siedzibie komendy miejskiej, koleżanki i koledzy pożegnali odchodzącego z policyjnej służby inspektora. Złożono też gratulacje jego następcy.

Info: KMP Gliwice