Ciekawostki z ...InformacjeKnurów

Knurów: Nowa przestrzeń rekreacji dla mieszkańców

Wkrótce w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie powstanie ścieżka rowerowa z chodnikiem, miejsca do rekreacji i wypoczynku oraz zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy. To efekt nowego zagospodarowanie terenu zielonego w sąsiedztwie „Dziewiątki”, które zaplanowały władze miasta. W środę, 27 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP nr 9 w Knurowie”.

Decyzją knurowskiego magistratu firma PHU „Gawlik” ze Skidzinia podejmie się realizacji tej inwestycji. Gmina przeznaczy na to zadanie nieco ponad pięć i pół miliona złotych.

Zakres planowanych robót obejmuje m.in.: przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, zlokalizowanego wzdłuż zabudowań pobliskiej szkoły (trakt dziś jest wyłożony betonowymi płytami). Po modernizacji będzie tu ścieżka rowerowa z chodnikiem, wraz z oświetleniem. Prace obejmą też przebudowę strefy wejściowej przed szkolną dziewiątką, zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej w rejonie szkoły oraz wokół istniejącego placu zabaw.

Plan przewiduje strefy rekreacyjne, wypoczynkową, wzniesienia, wody, łąk bioróżnorodnych gatunkowo. Będą też atrakcje linowe z zestawem wspinaczkowym, trampolina i huśtawki. Pojawią się elementy małej architektury – ławki, siedziska, leżaki, leżanki, a także stojaki na rowery, donice i kosze na śmieci.

Pojawi się mnóstwo nowej zieleni, m.in. lipy, brzozy, klony, buki, kasztanowce, wiśnie piłkowane, a także mniej znane gatunki, takie jak judaszowiec kanadyjski, ambrowiec amerykański czy skrzydłorzech kaukaski, a także setki krzewów, z gatunków takich jak różanecznik, hortensja, runianka japońska czy żórawka.

Inwestycja wpisuje się w większy plan tworzenia nowych terenów rekreacyjnych na Placu 700-lecia. To odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy chcą, by w mieście było jak najwięcej terenów zielonych, sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi.

Info: BIP Knurów
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)