Knurów: Nagrody dla wyróżniających się sportowców i animatorów kultury

0
955

Do dnia 30 stycznia 2018r. przyjmowane są zgłaszania kandydatów do nagrody w dziedzinie sportu i kultury za wybitne osiągnięcia w 2017 roku.

Formularze wniosków dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, można otrzymać w Biurze Podawczym, które znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr.F.Ogana 5 lub pobrać ze strony:

http://www.knurow.pl/gmina/aktualnosci/st:1/idn:1141.html

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5.

Wzorem lat ubiegłych, rozstrzygnięcie konkursu nastapi do końca I kwartału, przy czym zgodnie z regulaminem konkursowym, weryfikacją nadesłanych wniosków zajmie się specjalna komisja powołana przez Prezydenta Miasta, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta, MOSiR-u oraz Centrum Kultury.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień tradycyjnie nastąpi podczas gali, która zorganizowana będzie w I kwartale bieżącego roku.

Organizatorem konkursu jest Gmina Knurów.

Łączna pula pieniędzy przeznaczonych na nagrody wynosi 29 tys.zł.

Info: knurow.pl