KP: 10 rad jak bezpiecznie korzystać z fajerwerków

0
860

Okres noworoczny tradycyjnie związany jest z używaniem różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Aby zabawa z nimi była przyjemnością, muszą być używane w sposób odpowiedzialny.

Przedstawiamy rady bezpiecznego korzystania z fajerwerków. 10 rad, jak 10 palców u obu dłoni, które chcielibyśmy mieć, także po skończonej zabawie.

Jak pokazuje praktyka, wypadki z fajerwerkami zdarzają się najczęściej wskutek błędów ludzkich.

Z reguły to:
– niewłaściwe obchodzenie się z gotowymi fajerwerkami,
– używanie środków nieprzeznaczonych do zabawy (np. niewiadomego pochodzenia lub typu wojskowego),
– niedopuszczalne manipulowanie przy środkach pirotechnicznych (przerabianie, łączenie lub samodzielne wytwarzanie).

Zawsze pamiętajmy o zasadach bezpiecznego używania fajerwerków:

  • kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków,
  • fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,
  • do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych,
  • korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar,
  • fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się,
  • pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska,
  • oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku,
  • huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,
  • szczególnie uważajmy na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe,
  • pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak obchodzić się z wyrobami pirotechnicznymi i jakie zagrożenie one stwarzają – o tym opowiada film zrealizowany przez śląską policję.

Info: KMP Gliwice