InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Na knurowskiej części KSSE powstanie kolejny zakład produkcyjny?

Od ponad czterech miesięcy trwają intensywne oraz zaawansowane prace na terenach inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w rejonie ronda Cztery Pory Roku w Knurowie. Zarys nowych budynków produkcyjnych Grupy Fortaco widać już gołym okiem z okolicznych ulic miasta.

Bardzo możliwe, że wkrótce w jej sąsiedztwie powstaną kolejne hale. W czwartek, 25 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów pojawiło się obwieszczenie Prezydenta Adama Ramsa o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” na działkach nr ewidencyjny 98/25 i 98/33 w Knurowie na wniosek podmiotu jakim jest Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

Co to oznacza? Decyzja środowiskowa jest dokumentem, który określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc wprost określa warunki, pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana, jak najmniej szkodząc środowisku. Decyzja środowiskowa jest wydawana na wniosek inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed złożeniem wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został uchwalony.

Jeżeli planowana inwestycja nie będzie zgodna z planem zagospodarowania wtedy organ odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia. W takim przypadku inwestor nie otrzyma wyżej wymienionych decyzji i inwestycja nie będzie mogła być realizowana.

Natomiast jeśli decyzja okaże się pozytywna, będzie to oznaczać pierwszy oraz bardzo istotny etap realizacji planowanej inwestycji i da „zielone światło” do dalszego postępowania w sprawie. Bardzo więc możliwe, że po Grupie Fortaco, która w połowie bieżącego roku ma rozpocząć swoją działalność, w najbliższej przyszłości pojawi się kolejny zakład produkcyjny na terenie knurowskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)