InformacjeKnurów

Knurów: Mróz wpływa na odbiór odpadów

Utrzymujące się mrozy spowodowały zamarzanie odpadów BIO w wystawionych na zewnątrz pojemnikach. Taki stan wielokrotnie uniemożliwia odbiór tej frakcji w terminach wyznaczonych w harmonogramie. Ewentualna ingerencja i próba mechanicznego opróżnienia pojemników przez Wykonawcę prowadzi do ich uszkodzenia.

Po prostu zamarzniętego odpadu, nie da się odebrać. Wykażmy się wyrozumiałością dla pracowników odbierających nasze odpady jak również pewną dozą zdrowego rozsądku. Istnieją znikome szanse na skuteczne opróżnienie pojemników na bioodpady gdy za oknem jest ujemna temperatura, a nasze pojemniki stoją na zewnątrz. Odpady biodegradowalne są silnie uwodnione i przy niskich temperaturach zamieniają się w bryłę lodu.

Aby sobie z tym poradzić warto wystawić pojemnik tuż przed wywozem. Co bardziej przezorniejsi z nas przechowują wtedy pojemnik w garażu lub w budynku gospodarczym. Powinniśmy brać z nich przykład, jeśli chcemy uniknąć przykrych niespodzianek.

Info: UM Knurów