GliwiceInformacje

Gliwice: Gliwickie lotnisko poszerza horyzonty

Od czasu gruntownej modernizacji (2020 rok) to już nie tylko popularne w regionie centrum sportów lotniczych i rekreacyjnych. Potencjał i możliwości całodobowego lotniska w Gliwicach są znacznie większe. Działa m.in. jako prężny ośrodek akademickiego szkolenia lotniczego, a także jako całoroczna baza dyspozycyjnych lotów biznesowych, air taxi i małego ruchu cargo. Zarządca lotniska, spółka Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR, którego udziałowcem jest Miasto Gliwice), stale rozwija też w jego sąsiedztwie strefę inwestycyjną dla branży awiacyjnej.

Gliwickie lotnisko, zmodernizowane ponad 3 lata temu kosztem blisko 30 mln zł, dysponuje obecnie solidnym zapleczem technicznym, oświetlonym i utwardzonym, niemal kilometrowym pasem startowym z płytą postojową i drogą kołowania, hangarami i nową stacją paliw. Interesujące, niemal stuletnie dzieje tego miejsca przywołuje stworzone na terenie dawnych warsztatów lotniczych Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej, działające w nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowym. W perspektywie około roku historia zadzieje się również na pozyskanej przez GAPR hektarowej działce przy lotnisku. Tam, gdzie przez lata znajdowały się stara stacja paliw i parking dla TIR-ów, powstała bowiem hala produkcyjna wraz zapleczem i parkiem maszynowym spółki AT Silesia, w której GAPR ma 20% udziałów.

„Będzie to wytwórnia nowych, lekkich i niezwykle bezpiecznych polskich samolotów dyspozycyjnych typu AT-5 i AT-6. Ich produkcja ruszy do końca tego roku. Zanim to się stanie, muszą być jeszcze zakończone próby naziemne, a w szczególności próby w locie samolotu AT-6” – mówi Bogdan Traczyk, prezes zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej. Warto podkreślić, że na cele uruchomienia wytwórni, przy organizacyjnym i kapitałowym zaangażowaniu GAPR, w ubiegłym roku pozyskano 13-milionowe dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Związane z nim wszystkie wydatki kwalifikowane zostały już zakończone (z finalizacją przed dwoma tygodniami – 29 grudnia).

W ubiegłym roku Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej otrzymał także 41 mln złotych unijnego dofinansowania na utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL), stanowiącego kontynuację dotychczasowych działań GAPR.

Projekt Parku przewiduje utworzenie południowej strefy inwestycyjnej na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Gliwicach oraz budowę uzbrojenia technicznego tej strefy. Powstaną także wewnętrzne drogi dojazdowe łączące już istniejące tereny inwestycyjne z nowo powstającymi terenami w części południowej dla firm, które będą użytkownikami GPTTEL. Inwestycja, szacowana łącznie na 73 mln zł, może potrwać około 3 lata. Stanowi kolejną zachętę dla przedsiębiorców i start-upów reprezentujących branżę awiacyjną w południowej Polsce.

Przypomnijmy, że po sprzedaży przez GAPR pierwszych działek na rzecz sześciu inwestorów, w pejzażu lotniska pojawiły się prywatne hangary, powstał też pierwszy na Śląsku salon sprzedaży samolotów. Równolegle, po południowej stronie pasa startowego (między pasem a składowiskiem odpadów przy ul. Rybnickiej), na 15 hektarach terenów inwestycyjnych zaczęto wydzielać działki dla firm zajmujących się działalnością lotniczą. Do tej pory wydzielono 68 działek o powierzchni średnio 1000 m2 każda.

Równie aktywna jest współpraca z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Dzięki niej gliwickie lotnisko jest od kilku lat ważną bazą Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego (ATO).

Jesienią ubiegłego roku uczelnia uroczyście otworzyła na terenie lotniska dwa nowe, całoroczne hangary ATO oraz budynek administracyjno-szkoleniowy. Służą one pracownikom i studentom Politechniki Śląskiej, kształcącym się teoretycznie i praktycznie na kierunkach Transport oraz Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna. Inwestycja Politechniki, warta 55 mln zł, trwała ponad 2 lata. Przed świętami Bożego Narodzenia uczelnia podpisała również umowę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Określa ona szczegóły współpracy w obszarze kształcenia studentów – kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

„Jednym z atutów Gliwic, przyciągającym do naszego miasta nowych inwestorów, jest nowoczesny kompleks lotniczy, tworzony od ponad 3 lat na gruntownie zmodernizowanym lotnisku przy ul. Toruńskiej, w bliskim sąsiedztwie węzła autostrad A4 i A1 oraz Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. W mojej opinii jest to przykład bardzo dobrej współpracy władz samorządowych ze środowiskiem biznesowym, w tym wypadku skupionym wokół Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, oraz ze środowiskiem akademickim, reprezentowanym przez Politechnikę Śląską. Takie współdziałanie zawsze przyczynia się do rozwoju miasta oraz zwiększenia liczby miejsc pracy dla naszych mieszkańców, zwiększa też wpływy do miejskiej kasy, pozwalając dzięki temu realizować coraz lepiej zadania społeczne istotne dla gliwiczan” – komentuje Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Info: UM Gliwice
Fot. K. Krzemiński