InformacjeKnurów

Knurów: Miejskie Przedszkole nr 1 opracowało standardy ochrony małoletnich

Dobro wychowanków jest nadrzędnym celem pracowników naszego Przedszkola.
Mając świadomość odpowiedzialności za własne czyny, pomagamy dzieciom odkrywać otaczający ich świat, dbamy o ich bezpieczeństwo, podejmujemy działania na rzecz ochrony godności i poszanowania praw dziecka. W sposób szczególny zwracamy uwagę na ich potrzeby. Przedszkole realizując powyższe cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz swoich kompetencji.

Od 15 lutego 2024r. w naszym przedszkolu obowiązuje Polityka Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem tworząc bezpieczne i przyjazne środowisko.

Wprowadza następujące zasady, które są standardami zachowania i postępowania:

1. zasady bezpiecznej rekrutacji do pracy w Przedszkolu,
2. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko,
3. zasady reagowania w Przedszkolu na przypadki podejrzenia, że dziecko
doświadcza krzywdzenia,
4. zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
5. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.

Dokument znajduje się na stronie internetowej ZSP3: www.zsp3-knurow.edupage.org

Załącznik do zarządzenia Nr 9/ 2023/2024 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie z dnia 15lutego 2024r.

Wersję graficzną dla dzieci i wersję papierową Standardów umieszczono na
gazetce przedszkolnej oraz na FB Przedszkola nr 1 w Knurowie.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Treści Standarów Ochrony Małoletnich zostaną przedstawione dzieciom w zrozumiały dla nich sposób.

Info: Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)