Knurów: Miasto wspiera społecznie

0
208

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 z porad i konsultacji specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora i innych.

Porady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 32 441 96 90. Spotkania ustalane są indywidualnie.

👉 Pomoc i wsparcie psychologiczne
Usługa kierowana jest do osób pełnoletnich i obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem. Powyższe wsparcie kierowane jest dla osób, które borykają się z różnymi problemami, m. in.: depresją, uzależnieniami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, długotrwałym stresem, trudnościami w kontaktach z innymi.

👉 Indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców oraz ich dzieci w zakresie, m.in: problematyki wychowawczej, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, metod wychowawczych, reagowania w sytuacjach trudnych, oddziaływań i przeciwdziałań zachowaniom destrukcyjnym dzieci/młodzieży (wagary, używki, itp.).

👉 Mediacje rodzinne przeprowadzane w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, małżeńskich, pokoleniowych, ustalenia spraw alimentacyjnych, okołorozwodowych, w poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości.

👉 Pomoc prawna – obejmuje doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

👉 Spotkania grup wsparcia w formie zajęć sportowych z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, tj. sala treningowa oraz zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m. in. skwer, siłownia plac zabaw. Celem zajęć jest, m in. radzenie sobie z problemami, poprawa samopoczucia poprzez aktywność fizyczną.

👉 Psycholog dziecięcy – diagnoza i terapia problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwo rodzicielskie.

👉 Trening kompetencji i umiejętności życiowych – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Info: MOPS Knurów / UM Knurów