Ciekawostki z ...InformacjeRegionRybnik

Rybnik: Miasto powalczy o tytuł zielonej stolicy Europy

Z końcem kwietnia Miasto Rybnik, z inicjatywy i przy wsparciu Łukasza Kohuta, posła do Parlamentu Europejskiego, złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie „Zielona Stolica Europy”.

To konkurs, w ramach którego co roku jednemu europejskiemu miastu, wiodącemu prym pod względem zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego, przyznawane jest to szczególne wyróżnienie.

Wyróżnienie, o które walczy Rybnik to dalsza zachęta do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, dbając jednocześnie o środowisko.

Miasto Rybnik będzie oceniane w 7 kategoriach (powietrze, woda, bioróżnorodność, odpady, hałas, adaptacja do zmian klimatu oraz łagodzenie zmian klimatu)

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w szczególności Forum Energii za ogromne wsparcie, wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm, które były nieocenione.

Info: UM Rybnik