Knurów: Kandydaci w okręgach - prezentacje indywidualneMiasto Knurów

Knurów: Marian Płaszczyk – kandydat do Rady Miasta okręg 4 pozycja 2

OKRĘG: nr 4 pozycja

z listy Prawo i Sprawiedliwość

Kandydat do Rady Miasta Knurów.

 

CZYNY NIE SŁOWA DLA DOBRA KNUROWA

 

W moim programie, w przypadku wyboru, są tylko cztery zakresy działania, istotne i realne do zrealizowania. Ważniejsze jednak jest pozyskanie funduszy, o czym w swoich znacznie szerszych zamierzeniach, nikt nie pisze.

 

 

Knurowianin Marian Płaszczyk, bezpartyjny, wyróżniony Laurem Knurowa, Rycerz Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy w Częstochowie, organizator sztafet – pielgrzymek biegowych w kraju i zagranicą. Ostatnia pod patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy dla uczczenia 100-lecia Niepodległości pod hasłem Ku chwale Ojców Niepodległości.
Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne.
Odznaczony Złotą Odznaką za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy społecznej dla sportu. Niedawno z rąk Wojewody Śląskiego otrzymał Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.
W przypadku otrzymania zaufania WYBORCÓW zamierzam skupić się i działać w zakresie:
  1. Powstrzymania degradacji dzielnicy Krywałd, ulic Wzgórze i Rakoniewskiego oraz przyległych w związku z rabunkową eksploatacją wyrobisk górniczych.
  2. Udrożnienia dróg wewnętrznych poprzez położenie dywaników asfaltowych (nie trzeba drogich prac projektowych) oraz tam gdzie to niemożliwe – ich utwardzeniu.
  3. Doprowadzenia do uporządkowania kanalizacji, deszczówek na terenie „starych” Szczygłowic i Krywałdu.
  4. Reaktywowania Unii Krywałd, poprzez doprowadzenie do powstania kompleksu sportowego, otwartego dla wszystkich, jak to niegdyś było, z terenami i ścieżkami do biegania, marszobiegów, miejscami ćwiczeń dla młodych i seniorów.
 
Za zasługi dla sportu, Minister Sportu i Turystyki przyznał mu odznaczenie w postaci Srebrnej, a następnie Złotej Odznaki za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy społecznej dla sportu.
Na wniosek Knurowskiego WOPR nadano mu Odznakę Błękitnego Krzyża.
Otrzymał Złotą Odznakę im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła, oraz za wyszkolonych uczniów.
W 2001 roku za działania rozsławiające miasto i za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta, w kategorii osób fizycznych uhonorowany został Laurem Knurowa, stanowiącym najwyższe wyróżnienie miasta.
Nie poprzestał na tym, bo już w kolejnym roku 2002, w konkursie wyrobów wielkanocnych firma zarządzana przez niego otrzymała w Domu Kawalera w Świerklańcu, aż trzy pierwsze nagrody w kategorii wyrobów wędliniarskich, a w 2005 roku dwa pierwsze miejsca w tej samej kategorii w Książu.
Pełnił – pełni funkcje społeczne:
  1. Wiceprezesa Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach;
  2. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku;
  3. Członka Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku;
  4. Członka Zarządu Cechu rzemiosł Różnych w Rybniku.
W 2002 wyróżniony przez Cech w Rybniku tytułem Rzemieślnika Roku 2002.
Zdobył także nagrody branżowe, m. in. Złotą Koronę za frankfuterki, szynkę surową i kabanosy oraz szereg wyróżnień w branży spożywczej.
Trzykrotnie, w latach 2006 – 2008, reprezentował Starostwo Gliwickie w partnerskim Hrabstwie Denbighshire na targach spożywczych ze swoimi wyrobami w Llangollen.

 

 

z przeorem klasztoru na Jasnej Gorze o. Marianem Waligórą

 

 

Liczę na Państwa Głos w nadchodzących Wyborach samorządowych 2018

– 21 października spotkajmy się przy urnie wyborczej – Uwierzcie każdy Głos ma znaczenie !

 

 

https://iknurow.pl/knurow-sztafeta-biegowa-ku-chwale-ojcow-niepodleglosci-2/

 

Knurów: Sztafeta biegowa „Ku chwale Ojców Niepodległości”

 * materiał sfinansowany ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość