InformacjeKnurów

Knurów: LWSM ogłasza przetarg na mieszkanie

LWSM w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,90m2 składające się z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Spółdzielcza 12B/23 – III piętro.

Cena wywoławcza 120.000,00 zł.

Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.

Termin przetargu – 13.04.2023 r. o godz. 10:00.

Wadium w wysokości 12.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz. 15:00.

Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 11.04.2023 r. od godz. 14:00 do 15:00

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Organizacyjnych telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

info: lwsm.pl