InformacjeKnurówNewsy

Knurów: LWSM czuwa nad pielęgnacją roślin w swoich zasobach

W dniu dzisiejszym w Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielnia Mieszkaniowej w Knurowie odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy „Blask” – zajmującej się zagospodarowaniem terenów zielonych na zasobach spółdzielczych z administracją i zarządem Spółdzielni.

Miało ono na celu wyjaśnienie zgłoszenia, jakie zostało wystosowane do Urzędu Miasta odnośnie zbyt radykalnej przycinki drzew w zasobach położonych na osiedlu Wojska Polskiego II. Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodnictwa, przepisami i normami tych robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Przedstawiciele firmy zapewniają, że usunięte zostały tylko gałęzie w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, zostały usunięte gałęzie obumarłe i nadłamane oraz zostało utrzymane uformowanie kształtu korony drzew. „Blask” zatrudnia pracowników wykwalifikowanych, którzy działają zgodnie z wytycznymi. Pomimo tego, że nie zawsze wygląd może świadczyć o prawidłowości obcinki, drzewa zostały przycięte zgodnie z umową.

W chwili obecnej zostało jednak wystosowane pismo dyscyplinujące i upominające a dalsze prace pielęgnacyjne będą odbywać się pod kontrolą.

„Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu i ilości zieleni na terenie naszych zasobów. Zdecydowanie nasze działania są po pierwsze pro ekologiczne, a po drugie to nam naprawdę zależy na tym, żeby mieszkało się w odpowiednich warunkach. Wygląd naszego miasta to zdecydowanie „zielona wizytówka”, niech świadczą o tym wszelkie zdjęcia z „lotu ptaka”, prezentowane na portalach internetowych. Nie mamy się czego wstydzić, a używanie określeń „betonoza” w naszym przypadku, jest co najmniej nietrafione i raczej populistyczne, niż prawdziwe” – zapewnił Prezes LWSM, Arkadiusz Łyko.