GliwiceInformacjeKronika policyjnaRegion

Gliwice: Bezpieczne ferie z gliwickimi policjantami

W trakcie trwających ferii zimowych gliwiccy policjanci nie pozostawiają młodzieży bez opieki. W ramach profilaktycznej akcji „Bezpieczne Ferie” odbyło się już wiele spotkań z uczniami szkół, które organizują półkolonie i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ta inicjatywa nie tylko edukuje, ale także angażuje lokalną społeczność w budowę świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, szczególnie w czasie okresu wolnego od nauki.

Profilaktycy z Wydziału Prewencji są głównymi prowadzącymi tych spotkań, ale również dzielnicowi z każdego komisariatu aktywnie zaangażowali się w tę inicjatywę. Ich celem jest dotarcie do młodych ludzi i omówienie zagrożeń, którym mogą być narażone. Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas tych spotkań jest bezpieczeństwo w sieci internetowej.

W dzisiejszych czasach internet stanowi niezwykle istotną część życia każdego człowieka, a zwłaszcza młodzieży. Dlatego też omawianie tematyki związanej z cyberbezpieczeństwem jest niezwykle ważne. Starsi uczniowie, uczestnicy spotkań, dowiadują się, jak słowa napisane w komentarzach czy wiadomościach mogą mieć potencjalnie poważne konsekwencje. Również omawiane są różnice między konstruktywną krytyką a hejtem. Interakcje te pomagają młodzieży lepiej zrozumieć świat internetu oraz nauczyć się stosownych zachowań online.

W kontekście niestety licznych potrąceń, policjanci przywołują przykłady i omawiają zasady bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię. Wspominają również o konieczności ostrożności i ograniczonego zaufania do kierowców. Te praktyczne porady mają na celu minimalizację ryzyka związanego z ruchem drogowym i zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi.

Jednak akcja „Bezpieczne Ferie” nie kończy się na spotkaniach w szkołach. Policjanci również angażują się w kontrolę autokarów przemieszczających się przez rejon miasta, a także prowadzą akcje informacyjne w centrach przesiadkowych. Na przykład dzielnicowi z II komisariatu rozwiesili plakaty i rozdawali ulotki w gliwickim centrum przesiadkowym, dostarczając przydatnych informacji i porad wszystkim podróżnym.

Wszystkie te działania są częścią szerszej strategii promowania bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu policji oraz aktywnemu udziałowi społeczności, „Bezpieczne Ferie” nie tylko dostarczają wiedzy, ale także wzmacniają więzi społeczne i budują zaufanie między młodzieżą a Policją. To wspólne wysiłki wszystkich zaangażowanych pokazują, że bezpieczeństwo jest priorytetem, który łączy nas wszystkich, szczególnie podczas wolnego czasu i wakacyjnych podróży.

Info: Policja Gliwice