InformacjeKnurówNewsyz ostatniej chwili

Knurów: Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie grozi ryzyko utraty stabilności finansowej?

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli finansowej, którą zaplanowano w związku ze zmianami jakie zaszły w strukturach zarządzających w tejże instytucji. Z dokumentów jasno wynika, że kondycja finansowa spółdzielni wbrew temu, co przedstawiały poprzednie władze podczas sprawozdań delikatnie mówiąc nie jest najlepsza. Łącznie Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie na dzień 31 maja bieżącego roku jest zadłużona na blisko 23 miliony złotych!

Dotarliśmy także do sprawozdania z działalności spółdzielni za rok 2022, gdzie ówczesny zarząd twierdził, że sytuacja finansowa jest stabilna pomimo rosnących cen materiałów, energii elektrycznej oraz cieplnej, gazu, paliw i usług wszelakich. Poprzednie władze LWSM uważały, że nie ma potrzeby wprowadzania zmiany przyjętych strategi i kierunków rozwoju spółdzielni.

Nowa Rada Nadzorcza oraz nowy zarząd postanowił przeprowadzić kontrolę stanu finansów na podstawie dokumentów księgowych i ujawnić wyniki rozliczenia kosztów. Z danych wynika, że bilans na funduszu remontowym oraz na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości jest ujemny i wynosi minus 22.935.381,67 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta ​osiemdziesiąt jeden złotych).

– „Przeprowadziliśmy analizę, z której jasno wynika, że spółdzielni grozi utrata stabilności finansowej, a w dalszej kolejności do kryzysu. Taki stan rzeczy może doprowadzić do braku zdolności kredytowych i wypłacalności na bieżące opłaty” – informują obecne władze LWSM – „Opracowaliśmy plan naprawczy, mający na celu zapobiegnięcie późniejszym problemom finansowym.” – dodają.

Co znajduje się w przygotowanym planie naprawczym by uratować finanse Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie?

1. Dotyczący środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym, przeznaczonych na remonty nieruchomości obejmuje:
• zweryfikowanie planów remontowych przewidzianych na rok 2023;
• ograniczenie remontów do remontów koniecznych przeprowadzanych w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym;
• przeprowadzanie remontów i napraw awaryjnych;
• podniesienie stawek na fundusz remontowy w nieruchomościach, w których wykazane zostało minusowe saldo, ze względu na przeprowadzone remonty;
• zmianę finansowania dobudowy balkonów;
• zmianę finansowania awaryjnych i planowanych remontów, poprzez informowanie członków przedmiotowej nieruchomości o koszcie remontu, o możliwości jego sfinansowania oraz w przypadku kredytowania inwestycji, propozycji wysokości stawki na fundusz remontowy;
​Ostateczną decyzję o remoncie podejmie większość właścicieli w nieruchomości.

2. Dotyczący środków finansowych przeznaczonych na opłaty eksploatacyjne obejmuje wprowadzenie oszczędności:
• skomercjalizowanie klubów osiedlowych „Maluch” i „Lokatorek” w celu osiągnięcia środków finansowych z wynajmu i niwelacji ponoszonych obecnie kosztów;
• wynajem odzyskanych lokali użytkowych i mieszkalnych;
• przeanalizowanie umów dotyczących utrzymania terenów zielonych;
• zmiany sposobu uiszczania opłat za użytkowanie lokali (ze względu na wzrost cen usług bankowych obciążających spółdzielnię);
• pozyskiwanie i rozszerzenie usług zarządzania na nieruchomości deweloperskie i wspólnoty mieszkaniowe;
• analiza ilości zatrudnienia i ponoszonych kosztów na cele obsługi.

​- „Rada Nadzorcza oraz zarząd spółdzielni dołoży wszelkich starań ws. bieżącej informacji na temat podejmowanych decyzji i działania dla naszego Wspólnego dobra, jakim jest Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie” – przekonują obecne władze spółdzielni.

Źródło: LWSM w Knurowie