Knurów: Ankieta badania zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu Miasta Knurów

0
430

Gmina Knurów wdrażając System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO PN-EN ISO 9001 przyjęła zasadę, że nadrzędnym celem Urzędu jest sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów.

W związku z powyższym, corocznie prowadzone jest badanie zadowolenia Klienta Zewnętrznego w formie ankiety. Wszyscy klienci Urzędu mają prawo wypełnić ankietę (anonimowo) i wyrazić w niej swoją opinię na temat poziomu jakości świadczonych usług.

Czas trwania ankiety przypada od 3 do 31 lipca 2023 roku.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefxZ1E9k9ZhVR_Ud-hKVKGoXRPiOTDuj86bQ7DPOU4uINdPQ/viewform?fbclid=IwAR3y3RugfAZruQiOJN9iF54PFRSzqAk9pw0_zls1nAj6aCQU8wWR-ERprAY

Info: knurow.pl