InformacjeKnurówUrząd Miasta Knurów

Knurów: Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kwotę 45 000 złotych przeznaczono na kolejny w tym roku konkurs na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej, profilaktyki zdrowia, aktywizacji mieszkańców oraz organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2023 (Uchwała nr Nr LXIII/773/2022 z dnia 16.11.2022 r.) i obejmują:

  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym ( w szczególności imprezy sportowe),
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • edukację społeczną,

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 14 kwietnia 2023 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2023 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Zarządzenie Nr 162/ BWP/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.03.2023r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Knurów.

info: knurow.pl