Knurów: Jubileusz 100-lecia kościoła w Krywałdzie

0
301

Trwa jubileusz 100-lecia kościoła w Krywałdzie. 13 czerwca przypada tradycyjny odpust ku czci świętego Antoniego z Padwy. W tym roku uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczył oraz okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Wieczorek.

W swoim kazaniu nawiązał do życiorysu świętego. Święty Antoni swoimi kazaniami nawracał największych grzeszników. Był prawdziwym lekarzem dusz. W dalszej części nawiązał do wczorajszej pielgrzymki, na zakończenie której pielgrzymi z ojcem franciszkaninem przekazali relikwie świętego Antoniego. Relikwiarz wykonany został z drewna, nawiązuje do greckiej litery tau. Jest to krzyż franciszkański, zwany krzyżem świętego Antoniego. Na koniec przypomniał, że mamy za co dziękować.

Historia 100 lat krywałdzkiego kościoła jest niezwykła, bowiem powstał na po tragicznych eksplozjach, w których w latach 1920 -1921 tragicznie zginęło wielu robotników miejscowej prochowni, zakładową cechownię przekształcono w kaplicę, która obecnie stanowi kościół parafialny w Krywałdzie.

Uroczystą sumę zakończyło tradycyjne nabożeństwo do świętego Antoniego oraz procesja teoforyczna. W tym roku Najświętszy Sakrament niesiony był w XVIII wiecznej monstrancji, pochodzącej z najstarszego knurowskiego kościoła p.w. św. Wawrzyńca.

tekst oraz foto: Krzysztof Jojko