Knurów: Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków OSP KNURÓW…

0
339

Dnia 12.06.2021r. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków OSP KNURÓW. Na zebraniu gościliśmy dowódcę JRG KNURÓW kpt. Michała Ruteckiego oraz sekretarza miasta Knurów Piotra Dudło. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. Skład zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Benedykt Wróż

Naczelnik – Marek Steiman

Zastępca naczelnika – Damian Steiman

Skarbnik – Łukasz Daroń

Sekretarz – Damian Wróż

Członek zarządu – Kazimierz Warzocha

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący – Robert Hetwer

Sekretarz – Przemysław Wójcicki

Członek – Marta Szkoda

Info: OSP Knurów