Pragnę serdecznie podziękować za udzielony mi po raz kolejny, kredyt zaufania i tym samym powierzenie mi mandatu radnego w Radzie Miasta Knurów na kolejną kadencję.

 Z mojej strony pragnę zapewnić, że nadal będę działał dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Obiecuję być głosem mieszkańców w nowej Radzie .

 

Z pozdrowieniami

Jerzy Pach