Knurów: Kandydaci w okręgach - prezentacje indywidualneMiasto Knurów

Knurów: Jan FURGOŁ – Kandydat do Rady Miasta

Szanowni Wyborcy,

Kandyduję z okręgu obejmującego Szczygłowice, Krywałd i część Starego Knurowa. Jest to obszar, mający swoje specyficzne problemy. Wiele zadań spocznie na ludziach, którzy otrzymają od Was mandat radnego Rady Miasta, tym samym prawo reprezentowania Waszych spraw na forum samorządowym. Jestem gotów podjąć ten ciężar obowiązków wykorzystując swoją wiedzę samorządową i wieloletnie doświadczenie.

Podejmując decyzję o kandydowaniu kieruję się potrzebą kontynuowania zadań, którymi zajmowałem się w minionej kadencji oraz rozwiązywania problemów i załatwiania kolejnych rodzących się potrzeb mieszkańców.

 
Są to w szczególności:
 
  • Brak kanalizacji w Krywałdzie i Starych Szczygłowicach.
  • Potrzeba przejęcia dróg prywatnych na rzecz Gminy.
  • Konieczność remontu i utwardzenia nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy.
  • Brak placów zabaw dla dzieci w Krywałdzie i Starych Szczygłowicach.
  • Wybudowanie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie.
  • Regulacja koryt rowów melioracyjnych i przepustów.
  • Utworzenie współpracy samorządu lokalnego z JSW w celu udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie sprawnego usuwania powstających szkód górniczych.
  • Objąć monitoringiem wszystkie skrzyżowania głównych dróg i ważne obiekty.
  • Doprowadzić do wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Lignozy.
 
Kilka zdań o sobie
 

Pracowałem w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach oraz do przejścia na emeryturę jako sztygar w kop. „Szczygłowice”. Z Knurowem jestem związany od wielu pokoleń. W minionych latach byłem radnym Rady Miasta Knurów oraz ponad 20 lat ławnikiem sądowym. Moje hobby to historia regionalna, muzyka, fotografia, nowości w technice. W swej obecnej działalności publicznej zasiadam społecznie w zarządzie Towarzystwa Miłośników Knurowa, w Radzie Parafialnej w Krywałdzie oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

POSTAW NA UCZCIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

 

 

Granice okręgu wyborczego
 

Ulice: Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr. Henryka Jordana, Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Aleja Piastów, Górnicza, Lignozy, Stanisława Staszica, Sztygarska, Wieczorka, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego, Cicha, Grunwaldzka, Jana Matejki, Niepodległości, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Ustronie Leśne, Wilsona od nr 34 do 131, Wzgórze, Kościelna

 

materiał sfinansowano ze środków KWW Porozumienie Wyborców Powiatu Gliwickiego