Ciekawostki z ...InformacjeKnurów

Knurów: Jak zmieniły się ceny mieszkań w Knurowie w latach 2017-2024?

W okresie od 2017 do 2024 roku średnia cena transakcyjna na rynku pierwotnym wzrosła dwukrotnie, a na rynku wtórnym odnotowano wzrost o 85%.

Na początku analizowanego okresu na rynku wtórnym utrzymywał się stały wzrost cen lokali mieszkalnych oscylujący w okolicach wzrostu do 5% rocznie. W drugiej połowie 2020 roku nastąpiło znaczne ożywienie rynku mieszkaniowego, które poskutkowało największym wzrostem cen (na rynku wtórnym o ok 17 %, na rynku pierwotnym o ponad 25%) oraz największą liczbą zawartych transakcji w 2021 roku.

Jednym z głównych czynników, które wpłynęły na wzrost cen, była obniżka stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu i związana z tym większa dostępność kredytów hipotecznych. Obniżenie stóp procentowych znacząco zwiększyło liczbę i wartość udzielanych kredytów hipotecznych. Zgodnie z raportem Związku Banków Polskich w 2021r. udzielono kredytów hipotecznych na kwotę ponad 86 mld złotych. Był to historycznie najwyższy wynik osiągnięty przez banki w Polsce.

Drugim czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu cen była inflacja oraz rosnące ceny materiałów budowlanych, w tym materiałów wykończeniowych.

W 2022 roku tempo wzrostu cen wyhamowało. Ograniczenia w zewnętrznym finansowaniu zakupu nieruchomości po podwyżce stóp procentowych do najwyższego poziomu od 2008 roku, rosnąca inflacja, w tym rosnące koszty i utrzymania i ceny mediów, spowodowały znaczący spadek odnotowywanych liczby transakcji w porównaniu do rekordowego roku 2021.

Rok 2023 przyniósł drugi największy wzrost cen, na który wpływ miał rządowy program „Pierwsze mieszkanie,” oferujący preferencyjne kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości. Podobnie jak w latach wcześniejszych zwiększenie udziału zewnętrznego finansowania przełożyło się na wzrost popytu i cen.

Info: Wycena Nieruchomości Agnieszka Zaremba