HARCERSTWO W PRAKTYCE czyli zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w Knurowie.

Nie był to czas stracony, nauka biwakowania, rozbijania namiotu, gotowania, układania ognisk oraz składania meldunków….

Zbiórka otwarta dla chętnych odbyła się dziś w godz. od 13.00 do 15.00 przy kościele MBC w Knurowie.

Zajęcia poprowadził ks. hm. Piotr Larysz. CZUWAJ!

info: zhp knurów