Knurów: Czy zostanie przebudowany przystanek autobusowy na os WP II ???

0
818

Knurowski magistrat ogłosił przetarg na

„Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego wojska polskiego”.

6 czerwca na stronach bip pojawiła się informacja o przetargu.
Plan był szeroki: przebudowa całości przystanku w formę

obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie przystanku autobusowego Wojska Polskiego przy ul. Witosa – 1 Maja w Knurowie w tym:
1) Roboty przygotowawcze:
wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu z wlasciwymi zarzadcami dróg
oraz zgtoszenie zajecia pasa drogowego,
– demontaz wraz z montażem w nowym miejscu słupa ogłoszeniowego,
– demontaż wiaty przystankowej i koszy na smieci,
rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejsc da pieszych z kostki brukowej
gr. 6 cm,
– rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
2) Wykonanie i montaz pergoli,
3) Wykonanie nawierzchni utwardzonych,
4) Wymiana ziemi,
5) Separacja warstw grunt geowłókninami uktadanymi recznie.
6) Ręczne rozścielenie kory ogrodowej.
7) Sadzenie drzew i krzewów lisciastych i iglastych.
8) Obsadzenie pergoli pnączami.
9) Obsadzenie kwietników bylinami i trawami.
10) Obsadzenie kwietników roslinami cebulowymi
11) Zakup i montaż małej architektury (koszy na odpady, stojaka na rowery, lawek, siedzisk i
zestawów piknikowych).

Termin wykonania zamówienia:
1) termin rozpoczecia robót: do 3 dni od daty przekazania placu budowy
2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 4miesiecy od daty podpisania umowy.

i co się okazuje:
Jak to w obecnym czasie, nierealna, wygląda na to i założona cena inwestycji, zdaniem jedynego wykonawcy, który stawił się jako chętny do wykonania prac opiewa na prawie 1 mln złotych.
W założeniach inwestora, czyli knurowskiego magistratu, przeznaczono na ten cel ?? 350 tysięcy złotych.

Czy inwestycja zostanie zrealizowana???

Miejmy nadzieję, że zostaną przeprowadzone odpowiednie kroki w celu urealnienia faktycznie cen i kwot potrzebnych do realizacji projektu.
Wtedy też będzie szansa, że zgodnie z warunkami przetargu, na wykonanie prac, z początkiem przyszłego roku będzie można skorzystać z przebudowanego i zagospodarowanego otoczenia.

/arc/