Knurów: Wakacyjna Kropla Krwi

0
208

Knurów:

Wakacyjna Kropla Krwi

to zaplanowana na dzisiaj /3.07.2022/ akcja Poboru Krwi.

Krwiodawcy z knurowskiego Klubu HDK PCK korzystając z uprzejmości proboszcza parafii śś Cyryla i Metodego – księdza Mirosława Pelca, zainstalowali się z krwiobusem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, na terenie przy kościelnym.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i czynnym udziałem krwiodawców.

Potrwa do godziny 13:30.

/arc/