InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Akademia krwiodawstwa Klubu HDK-PCK im. dr Floriana Ogana

W dniu 21 października 2023 roku została zorganizowana akademia krwiodawstwa Klubu HDK-PCK im. dr Floriana Ogana w Knurowie.

Impreza odbyła się w „Dominium” na Krywałdzie o godz.16:00 i była podsumowaniem corocznym krwiodawstwa oraz 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, a także 33- lata Klubu HDK-PCK  im. dr Floriana Ogana w Knurowie.

Najważniejszym punktem programu spotkania było wręczenie odznak, wyróżnień i statuetek.

Wyróżnionym nagrody wręczyli: Andrzej Kinaszewicz – Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Tomasz Reginek – Prezes Knurowskiego Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie, Adam Rams – Prezydent Miasta Knurów.

W trakcie wydarzenia Stanisław Bogumił otrzymał dyplom z rąk – Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Andrzeja Kinaszewicza. Wcześniej,  tj. w czerwcu bieżącego roku  pan Bogumił został uhonorowany jako jeden z nielicznych przez Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża, który nadał Godność Członka Honorowego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Natomiast Prezydent Miasta Knurów Adam Rams wręczył podziękowanie w postaci dyplomu z wizerunkiem św. Barbary Prezesowi Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Floriana Ogana w Knurowie Stanisławowi Bogumił.  Dyplom  został podarowany z  okazji Jubileuszu 65-lecia HDK- PCK i 33-lecia Klubu im. Floriana Ogana w Knurowie. Dokument zawierał serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich Członków Klubu, którzy dzielą się krwią, jako bezcennym darem oraz za bezinteresowną pomoc na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego,  a także promocję ważnych wartości w mieście Knurów, gdyż to wzór godny do naśladowania.

Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi przyznano Józefowi Lipok zasłużonemu dawcy krwi, który oddał 18 litrów krwi.

Odznaki Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostały przydzielone: L. Burdon, M. Koman, D. Bednarczyk, ZZ Kadra, ZZ Przeróbka.

W dalszej części medale 65-lecia HDK- PCK otrzymali: L. Burdon, K. Socik, Gdowski, T. Tchórzewski, R. Krygier, K. Hoffan, S. Wolny, M. Dach, Cz. Kostrzak, A. Klar, A. Klatecki, Ł. Malinowski, St. Bogumił.

W programie wydarzenia znalazło się też podziękowanie w formie Plakietki dla kwestujących krwiodawców pod siecią sklepów „Biedronkami” dla dzieci – pod hasłem „I ty możesz spełnić marzenie”.

Ponadto dla tych co wspierają krwiodawstwo przekazano Statuetki, a mianowicie: LWSM, Przegląd Lokalny, Bricomarche, Państwo Żulewscy, Martyna Wolsztyńska, Ryszard Krygier.

Uroczystość uświetniła swoim pięknym głosem Martyna Wolsztyńska przy akompaniamencie utalentowanego gitarzysty Sylwestra Sośniaka.

Tekst oraz foto: Agnieszka Łyko