Knurów: Akademia Barbórkowa KWK Knurów-Szczygłowice

0
5237

Tradycyjnie jak co roku odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa KWK „Knurów-Szczygłowie”, podczas której najbardziej zasłużeni górnicy otrzymali medale i szpady, będące symbolem wolności stanu górniczego, a także odznaczenia państwowe i górnicze.

Obchody Dnia Górnika zostały zorganizowane 1 grudnia 2023 roku, o godz. 15:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach.

Wśród znakomitych gości pojawili się m. in. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju JSW S.A. Pan Wojciech Kałuża, Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Adam Ostalecki, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gliwicach – Starosta Powiatu Gliwickiego Włodzimierz Gwiżdż, Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Pan Andrzej Kurek, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rybniku – Wicestarosta Pan Marek Profaska, Zastępca Prezydenta Miasta Knurowa Pan Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta Knurów Pan Tomasz Rzepa.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciel Rady Gminy Gierałtowice Pan Damian Smorz, Wójt Gminy Pilchowice Pan Maciej Gogulla, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pan Wiesław Janiszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pan Bernard Strzoda.

Ponadto na uroczystości pojawili się zarówno Proboszczowie Parafii Szczygłowice, Krywałd, Wilcza, Gierałtowice, Pilchowice i Parafii Knurowskich oraz byli Dyrektorzy kopalni ‘Knurów-Szczygłowice”, a także przedstawiciele: Grupy Kapitałowej JSW S.A, służb ratownictwa górniczego, służb mundurowych, służby zdrowia. Ponadto przedstawiciele odbiorców węgla, przedstawiciele przedsiębiorstw, firm, zakładów i instytucji współpracujących z kopalnią, przedstawiciele dostawców materiałów, wykonawców robót i usługodawców, przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, przedstawiciele związków zawodowych działających w kopalni.

Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Techniczny „Ruchu Knurów” Pan Daniel Ciemiała, który również był gospodarzem uroczystości oraz Dyrektor Techniczny „Ruchu Szczygłowice” Pan Krzysztof Baranowski, Dyrektor Pracy Pan Grzegorz Brzezinka, Dyrektor Ekonomiczny Pan Janusz Orzeł.

Na początku akademii orkiestra górnicza odegrała hymn państwowy oraz hymn górniczy. Potem nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych gości. Najważniejszym punktem spotkania była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe z okazji święta górniczego „Barbórka” za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Pan Adam Ostalecki – Dyrektor Generalny w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju JSW S.A. Pan Wojciech Kałuża.

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: 1) Pan Piotr Jordan, 2) Pan Dariusz Kowol, 3) Pan Mariusz Marszałek, 4) Pan Adam Paluszewski.

Medalem Brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: 1) Pan Krzysztof Krzemień, 2) Pan Piotr Pankiewicz, 3) Pan Piotr Wiciok.

Minister Aktywów Państwowych nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Górnictwa  RP” w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaki otrzymali: 1) Pan Wojciech Drobczyk, 2) Pan Krzysztof Laks, 3) Pan Mariusz Moczoł, 4) Pan Michał Nocoń, 5) Pan Adam Paluszewski, 6) Pan Damian Sasiela, 7) Pan Tomasz Spendel, 8) Pan Sylwester Wilczek, 9) Pan Piotr Pankiewicz, 10) Pan Tomasz Furgoł, 11) Pan Piotr Jordan, 12) Pan Andrzej Kopiecki, 13) Pan Adam Korzuśnik, 14) Pan Artur Potaczek, 15) Pani Lucyna Wodziczko, 16) Pan Maciej Zawada.

Minister Aktywów Państwowych na wniosek Prezesa JSW S.A. z okazji tegorocznego Dnia Górnika nadał pracownikom kopalni stopnie „Dyrektora Górniczego”.

Stopień „Dyrektor Górniczy II-go Stopnia” otrzymał Pan Mariusz Jurczak.

Stopień „Dyrektor Górniczy III-go Stopnia otrzymali: 1) Pan Janusz Grodoń, 2) Pan Piotr Wiciok, 3) Pan Piotr Owczorz.

Przywilej noszenia „Honorowej Szpady Górniczej” przyznano I grupie w asyście starej strzechy: 1) (rob) Pan Piotr Jordan, 2) (rob) Pan Adam Lepich, 3) (rob) Pan Adam Pawik, 4) (rob) Pan Mirosław Pluciński, 5) (rob) Pan Artur Szubert.

Natomiast II grupa w asyście starej strzechy to: 1) (etat) Pan Sławomir Szewczyk, 2) (etat) Pan Krzysztof Iwaniuk, 3) (etat) Pan Piotr Jezusek, 4) (etat) Pan Mariusz Kudzia, 5) (rob) Pan Grzegorz Janusz.

Prezes Zarządu JSW S.A. przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla JSW S.A.” dla: 1) Pan Daniel Ciemała, 2) Pan Krzysztof Dusza.

Dyplomy otrzymali jubilaci, którzy w bieżącym roku świętują 50 lecie pracy zawodowej: 1) Pan Robert Łazarczyk, 2) Pan Jacek Rejman, 3) Pan Janusz Biszkowiecki, 4) Pan Józef Dawiec, 5) Pan Antoni Przewdzing.

Medale Stacji Ratownictwa Górniczego przyznano ty, którzy pełniąc ratownika górniczego, wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejmują inicjatywę w pracy oraz w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i realizacji jej zadań. Uroczystego wręczenia dokonał przedstawiciel Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Pan Robert Szwajcok w asyście kierowników Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego odznaczony został Pan Sebastian Pajor.

A „Srebrnym Medalem Centralnej Stacji  Ratownictwa Górniczego” odznaczeni zostali: 1) Pan Tomasz Pisarski, 2) Pan Robert Żukowski, 3) Pan Hubert Kutta, 4) Pan Dariusz Marcol, 5) Pan Mateusz Dąbrowski, 6) Pan Łukasz Niedziela, 7) Pan Marek Kościelny, 8) Pan Adrian Piątek, 9) Pan Mariusz Gałąska, 10) Pan Arkadiusz Szymura.

Natomiast „Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego” odznaczeni zostali: 1) Pan Paweł Mastyj, 2) Pan Rafał Guzik, 3) Pan Mateusz Rost, 4) Pan Sebastian Kamiński, 5) Pan Dawid Jojko.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na uroczysty obiad, gdzie jedzącym towarzyszyła Orkiestra Dęta Szczygłowice pod batutą Grzegorza Pakury.

Po za tym w trakcie obiadu przeprowadzono zbiórkę na rzecz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.

Również podczas obiadu został wyświetlony film, który powstał z okazji obchodzonego w tym roku 120 lecia istnienia Ruchu Knurów.  Kolejnym punktem była część artystyczna.

Klamrą spinającą i kończącą oficjalną uroczystość była część artystyczna.

Tekst oraz foto: Agnieszka Łyko