W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyła się dzisiaj uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Między innymi w zabrzańskiej komendzie. Rozkazy i podziękowania wręczył zebranym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Między innymi w zabrzańskiej komendzie. Rozkazem personalnym, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył od dnia 10 sierpnia br. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu – mł. insp. Pawłowi Kopernikowi – dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu – podinsp. Jackowi Nowakowi – dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu I Policji w Zabrzu

W uroczystości uczestniczyli również: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: insp. Roman Rabsztyn oraz Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć.

Info: KMP Zabrze