KMP Gliwice: 105 zarzutów paserstwa dla knurowianina

0
855

Gliwiccy śledczy weszli do knurowskiego mieszkania 34-letniego mężczyzny podejrzanego o paserstwo. Zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci laptopa wraz z kartą pamięci, dysku twardego, pendrive’a oraz 140 sztuk nośników optycznych CD/DVD.

W Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gliwicach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, prowadzone było postępowanie przygotowawcze w sprawie ujawnionego w sierpniu 2016 r. w Knurowie paserstwa programów komputerowych.
Biegły wykazał na zabezpieczonym sprzęcie informatycznym knurowianina oprogramowanie typu peer to peer, służące do bezpośredniej wymiany plików oraz programy, gry, filmy i utwory muzyczne, które zostały nielegalnie zwielokrotnione.
Łącznie 34-latek usłyszał 105 zarzutów popełnienia czynu karalnego, polegającego na złamaniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

 

To warto wiedzieć:

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

 

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ( z późn. Zmianami )

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.