KM PSP Gliwice: Ćwiczenia obiektowe…

0
410

Strażacy Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach w dniach 23-24 maja uczestniczyli w ćwiczeniach obiektowych. Podczas ćwiczeń ukierunkowanych na podniesienie efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych poruszono tematykę:

w-yposażenie roty gaśniczej

-Budowa linii gaśniczej na wyższe kondygnacje budynku

-metoda otwarcia drzwi

-operowanie prądami gaśniczymi (efektywne dostarczanie wody do przestrzeni objętej spalaniem)

-współpraca w rocie

-wentylacja taktyczna w tym izolacja pożaru oraz hydrowentylacja

-postępowanie z butlami gazowymi podanymi działaniu ognia i wysokiej temperatury

-ewakuacja poszkodowanych przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej i drabin przystawnych

-monitorowanie czasu pracy ratowników w strefie zagrożenia.

zdjęcia kpt. Damian Dudek, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

info: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach