Katowice/Knurów: Śląski Salon Maturzystów

0
271

W dniu dzisiejszym klasy maturalne Technikum nr 1 w Knurowie biorą udział w Śląskim Salonie Maturzystów, który odbywa się w Katowicach na Uniwersytecie Ślaskim wydział Prawa i administracji.

14 największych uczelni akademickich w Polsce gości uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy planować będą własne strategie w drodze na studia.

Salon Maturzystów Perspektywy`23 to bogata porcja spotkań z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych (matura w odmienionej formule, wspólnej dla absolwentów liceów i techników), ze znakomitymi nauczycielami-praktykami, z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami rekrutacji i studentami, z ekspertami rynku pracy, z edukatorami.

Dla wielu maturzystów Salon jest pierwszą okazją poznania wielu uczelni, ich ofert programowych i systemu rekrutacji, okazją rozmowy ze studentami rekomendującymi swoje wcześniejsze wybory. To właśnie konfrontacje kandydatów z uczelniami stanowią bezcenny kapitał informacyjny dla uczestników wydarzenia, wystawców i organizatorów.

info: Paderek (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie)