INFORMACJA TAURON

0
813

INFORMACJA TAURON
Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Pilchowice: Gliwicka, od 1 do 4, ul. Dworcowa od 8 do 35, ul. Leboszowska od 34 do 65, ul. Skarbnika od 4 do 30.
Rozpoczęcie: 13/10/2015 08:30:00
Zakończenie: 13/10/2015 16:00:00

 

   Kolejne przerwy w dostawie prądu : Leboszowice: Wiejska, i przyległe, Gajowa, i przyległe, Pilchowice: Wielopole, i przyległe, Trześniówka, i przyległe, Piaskowa, i przyległe, Górnicza, i przyległe, Stanicka, i przyległe.

 

Rozpoczęcie: 14/10/2015 08:30:00 

Zakończenie: 14/10/2015 16:00:00

 

 

tauron