III sesja Młodzieżowej Rady Miasta

0
850

22 stycznia o godz.16.00,

III sesja Młodzieżowej Rady Miasta

w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 przy Alei Lipowej 12.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji
3. Wybór Komisji Rewizyjnej
4. Omówienie bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miasta
a) Kampania informacyjna nt.chorób nowotworowych
b) III Wojewódzki Festiwal Piosenki Frankofońskiej
c) IV Kongres Młodzieżowych Rad w Gdyni
5. Powołanie Komisji Doraźnych
6. Przystąpienie do PROM
a) debata
b) podjęcie uchwały
c) wybór przedstawiciela
d) podjęcie uchwały
7. Sejm dzieci i młodzieży – dyskusja
8. Powołanie Rzecznika Prasowego
9. Podjęcie stanowiska w sprawie zakładu mającego produkować olej
10. Uchwalenie pozostałych uchwał i wniosków
11. Wolne wnioski
12  Zakończenie obrad

Sesję zwołał Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Dawid Puchalski.
Program sesji jest więc napięty, szykuje się więc solidna dyskusja.
Życzymy konstruktywnych wniosków.

logo_MRM