Spotkanie władz samorządowych z liczącymi sobie 70 i więcej lat mieszkańcami Stanicy, zakończyło tegoroczne obchody Dnia Seniora w gminie Pilchowice.

We wtorek 22 listopada wiekowi mieszkańcy Stanicy zasiedli w sali szkolnej przy kawie i śląskim kołoczu, aby obejrzeć i dać się rozweselić uczniom, którzy przygotowali dla nich porywający program artystyczny w kabaretowym stylu.

Życzenia pomyślności złożyli Seniorom Wójt Gminy Pilchowice , Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, Dyrektor ZSP w Stanicy oraz Sołtys Stanicy.

Wcześniej, na okolicznościowej mszy w stanickim kościele parafialnym, życzenia Seniorom złożył kś. Proboszcz.

Na zakończenie spotkania, zgodnie z tradycją , Wójt Gminy wręczył słodkie upominki parze najstarszych uczestników spotkania, wszyscy natomiast Seniorzy przy opuszczaniu spotkania otrzymali, jako remedium na jesienne słotne wieczory, torbę ze słodyczami.

Nad sprawnym i rodzinnym przebiegiem spotkania czuwała tradycyjnie Rada Sołecka Stanicy, zaś oprawę muzyczną zapewnił p.Georg Gorecki.