GliwiceInformacje

Gliwice: Uczcili ofiary tragedii górnośląskiej

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach tradycyjnie uczcili Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Zaprezentowana przez nich rekonstrukcja historyczna, ukazująca przeżycia i sytuację ludności cywilnej z 25 stycznia 1945 roku, przygotowana została w oparciu o blisko 100 wspomnień i relacji świadków historii z gliwickich dzielnic – Ostropy, Starych Gliwic i Żernik, a także miejscowości naszego regionu – Kopienicy, Łubia, Jasiony, Miechowic, Szałszy i Zabrza.

Przedstawienie „Ku uczczeniu ofiar tragedii górnośląskiej 1945 Ziemi Gliwickiej” odbyło się w piątek, 23 lutego, w gliwickim Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II. Zostało zaprezentowane z okazji ustanowionego w 2011 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej, który od tamtej pory rokrocznie obchodzimy ostatniego dnia stycznia. Wśród zaproszonych na spektakl gości był m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann.

„Szkoła od lat kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z 25 stycznia 1945 roku i bestialskich mordach dokonanych na Górnoślązakach, w tym także na mieszkańcach Gliwic, które były jednym z pierwszych górnośląskich miast, do którego wkroczyła Armia Czerwona. Serdecznie gratuluję dyrekcji szkoły oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tego dnia” – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Przedstawienie, które od trzech lat jest prezentowane w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach to rekonstrukcja, ukazująca przeżycia i sytuację ludności cywilnej w tamtym dramatycznym czasie. W poszczególne – w dużej mierze autentyczne postacie – każdego roku wcielają się nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z kolejnymi rocznikami uczniów. W ostatnich latach do grupy rekonstrukcyjnej dołączyli także mieszkańcy dzielnicy, kolekcjonerzy oraz członkowie Koła Seniorów „As”.

Coroczna rekonstrukcja historyczna to jedna z wielu aktywności gliwickiej placówki, która szeroko propaguje historię naszego regionu, współorganizując rajdy i biegi historyczne czy spotkania i uroczystości na cześć lokalnych bohaterów. Jej nauczyciele angażują się również w prace badawcze, których efektem jest m.in. monografia dzielnicy „Kartki z dziejów Starych Gliwic i parafii pod wezwaniem św. Gerarda”. Zebrane w ich trakcie archiwalne zdjęcia i przedmioty zasiliły zbiory powstałego w Radzionkowie w 2015 roku Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, a na ich bazie publikowane są m.in. artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz pozycje książkowe. Szkoła współpracuje także z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum w Gliwicach oraz Stowarzyszeniem Pamięci Tragedii Śląskiej 1945.

Info: UM Gliwice