GliwiceNewsyRegion

Gliwice: Sprawdź! Skorzystaj! Nawet 43 tys. zł dotacji do zdobycia!

Masz jednorodzinny dom lub wydzielone w takim budynku mieszkanie z przestarzałym piecem bądź kotłem węglowym do koniecznej wymiany oraz niewysokie dochody? Przypominamy: możesz starać się zarówno o miejską dotację, jaki i dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”! Teraz łatwiej Ci będzie zorientować się w jego zasadach czy wypełnić wymagane przez WFOŚiGW dokumenty – w holu głównym Urzędu Miejskiego zaczął działać stały punkt konsultacyjno-informacyjny „Czystego Powietrza”.

Z fachowej pomocy skorzystasz w nim po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32/238-55-82. Gliwicki punkt „Czystego Powietrza” oraz telefon kontaktowy są czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.30 do 10.30, we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz w czwartki od 14.00 do 16.00.

W gliwickim punkcie programu „Czyste Powietrze”:

  • poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
  • otrzymasz pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
  • z pomocą pracownika wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
  • złożysz wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
  • otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Warto skorzystać z tej formy pomocy – w ramach rządowego programu można uzyskać nawet do 37 tys. zł! Szersze informacje: https://czystepowietrze.gov.pl.

Możesz też otrzymać wsparcie z budżetu miasta!

Po zmianie ogrzewania na ekologiczne w domu lub mieszkaniu zyskasz do 6 tys. na lokal (i do dwóch razy tyle, jeżeli budynek został ocieplony do czterech lat wstecz). Dopytaj o szczegóły w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach (tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82, www.niskoemisyjne.gliwice.eu).

Czyste powietrze nad Gliwicami – nowy program dotacyjny

Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi „kopciuchami”, których sporo jest jeszcze w domach jednorodzinnych. W ramach unijnego konkursu przygotowuje program „Czyste powietrze nad Gliwicami” przewidujący wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport będzie dostępny od 1 lipca na stronie bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone. Do tematu będziemy powracać na lamach MSI – Gliwice i na stronie Gliwice.eu.

Czyste powietrze to temat priorytetowy dla gliwickiego samorządu, bliski wszystkim mieszkańcom śląskich miast. W Gliwicach konsekwentnie prowadzimy szeroko zakrojone działania związane m.in. z walką ze smogiem. Założony cel osiągniemy jednak tylko wtedy, gdy do inicjatyw miasta przyłączą się na szeroką skalę właściciele prywatnych nieruchomości. Stąd porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego efektem jest stały punkt informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gliwicach oraz nasze prace nad nowym programem dotacyjnym – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

PAMIĘTAJ, MUSISZ WYMIENIĆ:

► do 1 stycznia 2022 r. – kotły węglowe, wyprodukowane przed 2007 r.

► do 1 stycznia 2024 r. – kotły węglowe wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 r.

► do 1 stycznia 2026 r. – kotły wyprodukowane po 2012 roku, włączone do eksploatacji przed 1 września 2017 r.

jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.

► piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.

info: gliwice.eu