NewsyOrnontowice

Ornontowice: Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Orzeskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabową do skrzyżowania z ul. Działkową.

      W nawiązaniu do otrzymanej informacji z Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie informujemy o realizacji kolejnego zadania na drogach powiatowych.
    W związku z powyższym przez najbliższe dni wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Orzeskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabową do skrzyżowania z ul. Działkową.
 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie poruszania się w rejonie objętym robotami drogowymi.
 
info: gmina ornontowice