GliwiceInformacje

Gliwice: Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w wieku 60+

Gliwiccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 60 i więcej lat w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. W ramach projektu najstarsi gliwiczanie będą mogli złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek o opaskę bezpieczeństwa – do całodobowego monitorowania stanu zdrowia oraz natychmiastowego wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Ta forma opieki na odległość działa w naszym mieście już 3 rok. Do tej pory skorzystało z niej łącznie 213 osób. W tym czasie odnotowano 115 wezwań oraz 24 interwencje medyczne.

Pogram skierowany jest do mieszkańców Gliwic, którzy ukończyli 60 lat. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Polega na bezpłatnym użyczeniu seniorowi opaski bezpieczeństwa, która przez całą dobę monitoruje jego stan. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa automatycznie urządzenie łączy się z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką, którzy powiadamiają o wywołanym alarmie osobę wskazaną do kontaktu, a w razie konieczności wzywają odpowiednie służby. Świadczący usługę personel medyczny posiada ogólną wiedzę na temat posiadacza opaski – w zakresie istniejących chorób i przyjmowanych na stałe leków – wynikającą z Karty Pacjenta.

Opaska bezpieczeństwa wyposażona jest w:

• przycisk bezpieczeństwa SOS, służący do przywołania pomocy,
• kontakt z ratownikiem medycznym,
• detektor upadku,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja, tętno),
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające kontakt z centrum obsługi i opiekunami,
• czujnik zdjęcia opaski,
• przypomnienie o lekach.

Wniosek o opaskę można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr. tel. 32/335–96–38.

Za podjęciem uchwały zgłosowali wszyscy z obecnych 24 radnych. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku.

Info: UM Gliwice