Pomimo wcześniejszych przeszkód, Gliwice nadal mają szansę na zdobycie wielomilionowego dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę Centrum Przesiadkowego. Miasto może kontynuować negocjacje w trybie z wolnej ręki i w konsekwencji zawrzeć umowę z Mostostalem Zabrze Biprohut na dokończenie projektu tej inwestycji.

Odwołanie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej przez drugiego z podwykonawców tego zadania, firmę Sławomir Golenko Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna z ul. Plantowej 5, zostało oddalone przez KIO i tym samym postępowanie odwoławcze rozstrzygnięto na korzyść Miasta Gliwice.

Dzięki temu możliwe będzie złożenie w wymaganym terminie kompletnego wniosku o dofinansowanie unijne budowy Centrum Przesiadkowego. 9 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego podjął bowiem decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków do końca marca.

Budowa Centrum Przesiadkowego będzie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w naszym mieście. Jego powstanie obok zmodernizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum Gliwic. Nowoczesna przestrzeń publiczna pozwoli na uporządkowanie wielu elementów komunikacji zbiorowej, poprawi standard obsługi podróżujących, a także stanie się kolejną wizytówką prężnie rozwijającego się miasta.

Info: gliwice.eu