Przedstawiciele środowisk akademickich, biznesu, władz samorządowych i centralnych dyskutowali na Politechnice Śląskiej o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów. Gliwicka uczelnia zorganizowała 3 edycję konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. Miasto Gliwice po raz kolejny było partnerem wydarzenia.

Politechnika Śląska jest pionierem kształcenia dualnego w Polsce. Trzy lata temu na Wydziale Mechanicznym Technologicznym otwarto pierwszy dualny kierunek – mechanikę i budowę maszyn. W tym roku akademickim uczelnia prowadzi już pięć takich kierunków studiów I i II stopnia. Obok mechaniki i budowy maszyn studenci mają do wyboru inżynierię materiałową, logistykę i transport kolejowy. – Do tej pory w zakresie kształcenia dualnego współpracowaliśmy głównie z firmami z branży motoryzacyjnej, w tej chwili ta współpraca rozszerza się o kolejne obszary nauki i przemysłu – mówił prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Uczelnia chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi ośrodkami akademickimi. Podczas paneli dyskutowano o współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, dobrych praktykach w kształceniu dualnym i o ewaluacji tego sposobu kształcenia.

Gliwicki samorząd od lat wspiera młodych ludzi, którzy chcą się tu rozwijać i kształcić. Miasto wspólnie z Politechniką Śląską realizuje projekty edukacyjne, które pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w pokazach naukowych czy laboratoryjnych.

Gliwice mocno stawiają także na kształcenie zawodowe, które wpisuje się w ideę edukacji dualnej. – Taka edukacja pomaga wyposażyć przyszłych pracowników w zestaw umiejętności, dzięki którym, będą w stanie odpowiedzieć na oczekiwania  współczesnego rynku pracy. Wymaga on, byśmy zasilali go pracownikami nie tylko prezentującymi szeroką wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim przygotowanymi do praktycznego wykonywania zawodu – podkreślał Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.

Tegoroczna edycja konferencji miała wymiar szczególny, ponieważ odbywała się na początku realizacji dużego programu ogłoszonego po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poświęconego kształceniu dualnemu. – Wraz z NCBiR uruchomiliśmy konkurs z budżetem 123 mln zł, którego celem jest upowszechnienie modelu studiów dualnych w Polsce na kierunkach o profilu praktycznym – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem. Dzięki konkursowi blisko 70 uczelni w Polsce, w tym Politechnika Śląska, otrzymało dofinansowanie na stworzenie nowych kierunków studiów dualnych.

III Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL towarzyszyły Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na uczestników czekało ponad 150 firm, biura karier, centra przedsiębiorczości czy organizacje udzielające informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy na powstanie i rozwój własnej działalności gospodarczej.

Info: gliwice.eu