GliwiceInformacjeSport i rekreacja

Gliwice: 70-lecie Szkolnego Związku Sportowego w Polsce

Dokładnie 70 lat temu – w 1953 roku – swoją działalność w Polsce rozpoczął Szkolny Związek Sportowy – najliczniejsza ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz zdrowia, aktywności ruchowej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej. Gliwickie obchody jubileuszu SZS odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego. Podczas uroczystości prezydent Gliwic Adam Neumann wręczył pamiątkowe medale i dyplomy wyróżniającym się nauczycielom oraz działaczom gliwickiego związku.

Uroczystość zorganizowana 28 listopada była także okazją do przybliżenia historii Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach oraz upamiętnienia jego nieżyjących działaczy, w szczególności zmarłego we wrześniu bieżącego roku Wiesława Prymaczenki – zasłużonego trenera, wychowawcy młodzieży i wieloletniego członka Zarządu Śląskiego Związku Koszykówki.

Podczas spotkania prezydent Adam Neumann odebrał z rąk prezesa SZS w Gliwicach podziękowanie za pomoc w upowszechnianiu i rozwijaniu sportu szkolnego w naszym mieście.

Owocna współpraca Gliwic ze Szkolnym Związkiem Sportowym to jedno z założeń uchwały podjętej przez Radę Miasta 17 grudnia 2020 roku, określającej kierunki rozwoju sportu w naszym mieście. Jednym z jej rezultatów jest rosnąca liczba zajęć organizowanych w gliwickich szkołach w ramach Szkolnych Klubów Sportowych.

W roku szkolnym 2022/2023 liczba grup ćwiczebnych w ramach gliwickich SKS-ów wzrosła z 50 grup dla ok. 900 uczestników (w roku szkolnym 2021/2022) do 81 grup dla blisko 1478 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tylko w ubiegłym roku szkolnym w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach wzięło udział prawie 4 tys. młodych sportowców. Z kolei aż 42 szkolne drużyny z naszego miasta wystartowały w ścisłych finałach wojewódzkich.

Info: UM Gliwice