„Obraz powstań śląskich w historii, literaturze i kulturze” – to tytuł konferencji dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, która zagościła w Gierałtowicach.

Info: Gmina Gierałtowice