Gierałtowice: Mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na bioodpady oraz na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0
530

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, iż w miesiącu czerwcu będzie przeprowadzane mycie i dezynfekcja pojemników przeznaczonych na bioodpady oraz na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w które w ramach usługi wyposażone są nieruchomości zamieszkałe.

Mycie i dezynfekcja pojemników będzie odbywać się w dniach odbioru bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie gminy Gierałtowice w poszczególnych sołectwach w terminach zgodnych z harmonogramem, przypadających:

  • dla bioodpadów od 7 czerwca do 18 czerwca,
  • dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od 21 czerwca do 30 czerwca.

Przypominamy, iż odbiór oraz mycie pojemników może odbywać się w godzinach 6:00 – 22.00.

Wszelkich informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice.

2022 mycie pojemników firmówka.pdf

info: gieraltowice.pl