Gmina Gierałtowice: Mieszkańcy Chudowa i Przyszowic – ZAPLANUJCIE Z NAMI WASZE SOŁECTWA!

0
356
Drodzy mieszkańcy Chudowa i Przyszowic – ZAPLANUJCIE Z NAMI WASZE SOŁECTWA!
 
Zapraszam Was do włączenia się w proces uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyłożonych
od dziś do publicznego wglądu.
Miejscowe plany to dokumenty, które pokazują co i gdzie można będzie zbudować, gdzie będą mogły powstawać nowe domy, jak rozbudowywana będzie infrastruktura, jak zostaną urządzone tereny zielone…
Sprawdźcie więc jak wygląda, zapisany w wyłożonych planach, pomysł na rozwój Waszej okolicy.
Projekty miejscowych planów są dostępne pod adresem:
oraz
Jeśli nie zgadzacie się z proponowanymi rozwiązaniami – DO 28 MAJA 2021 BR. ZGŁOŚCIE SWOJE UWAGI!
Jak to zrobić?
Wszystkie informacje znajdziecie w ogłoszeniach o wyłożeniu:
 
 
Leszek Żogała
Wójt Gminy