Gierałtowice: LIV sesja Rady Gminy Gierałtowice -7 grudnia 2022 r.

0
185

LIV sesja Rady Gminy Gierałtowice -7 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szary, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje na 7 grudnia 2022 r.

SESJĘ RADY GMINY GIERAŁTOWICE Nr LIV

Miejsce obrad: sala sesyjna Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Godzina rozpoczęcia sesji: 17.00.

Proponowany porządek sesji wraz z materiałami: materiałami: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/c78c6a50-a357-4