Gierałtowice: Dostarczają decyzje o podatkach lokalnych

0
345

Gierałtowice:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice
informuje, że od piątku 4 marca 2022 r. będą doręczane decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych na 2022 rok.
Decyzje doręczać będą pracownicy Referatu Podatków oraz Sołtysi.

Termin płatności I raty podatku wynosi 14 dni od doręczenia decyzji.

Podatki należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice wskazany w decyzji lub u Sołtysów.

info: Gmina Gierałtowice